Naam Periode type Omschrijving
De keukenvloer schoongemaakt dynamisch-regelmatig
Gazon gemaaid in de tuin dynamisch-regelmatig
Handdoeken verwisseld in badkamer handmatig
Het ding dat dagelijks gebeurt dagelijks
Het ding dat op de 5e van elke maand gebeurt maandelijks
Het ding dat op maandag en woensdag gebeurt wekelijks