Gebruikersvelden

Entiteit Naam Onderschrift Type
userentity-exampleuserentity customfield1 Custom veld 1 tekst (één regel)
userentity-exampleuserentity customfield2 Custom veld 2 tekst (één regel)